Mérőlaboratórium

A Pandant Független Mérőlaboratórium nem ionizáló elektromágneses terek mérésére akkreditált vizsgálólaboratórium, amely nemzetközi ajánlások és hazai rendeletekben foglalt egészségügyi határértékek figyelembevételével kidolgozott eljárással rendelkezik az emberi testet érő expozíció mérésére 2008 óta.

Akkreditált vizsgálatainkat a részletező okirat szerinti területeken és tartományokban végezzük. A mérési adatok alapján, azok kiértékelése után megállapítható, hogy a bázisállomások környezetében az elektromágneses térerősség, teljesítménysűrűség megfelel-e a rendeletben, ajánlásban meghatározott határértékeknek vagy túllépi azt. Helyszíni méréseink során mindazokat a helyszíneket vizsgáljuk, ahol a lakosságot a legnagyobb expozíció érheti, majd jegyzőkönyvben nyilatkozunk a határértékeknek való megfelelésről. Ugyanilyen eljárással vizsgáljuk a munkavállalókra vonatkozó határértékek megfelelőségét az emberi erőforrások minisztere 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelete alapján.

Mérőlaboratóriumunk foglalkozik kisfrekvenciás mérésekkel is, a mágneses indukció mérésére transzformátor állomások, távvezetékek környezetében.